IMG_1987.jpg

МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР БАЙРШУУЛЛАА

Зам тээврийн ослын үед иргэдэд мэдээлэл өгөх болон усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх самбаруудыг 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр…