ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ АВТОМАШИНЫ ЖОЛООЧ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

242183799_630793004578639_598942443646079330_n.jpg

Монгол улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.2, 30 дугаар зүйлийн 30.3, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн “Онцгой байдлын албаны сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай” А/308 дугаар тушаал, Онцгой байдлын хэлтсийн даргын “2021 оны бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр батлах тухай” А/01 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гал унтраах автомашины жолооч бүрэлдэхүүний сургалтын арга хэмжээнд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль, дүрэм журам эрх зүйн бичиг баримт, даатгалын байгууллагаас үзүүлж байгаа бүтээгдэхүүн чиглэлээр Цагдаагийн хэлтсийн албан хаагч болон жолооны сургалтын төвийн багш нартай хамтран сургалт түүнчлэн жолооны ур чадварын дадлага зохион байгуулж ажиллалаа.

scroll to top