Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг зохион байгуулан ажиллаж байна

received_520701912599278.jpeg

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021 онд баталсан мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 04 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Багахангай дүүргийн Мал эмнэлгийн тасаг, Цеф Трейд ХХК-тай хамтран Замын цагдаагийн хяналтын цэгээр нэвтрэн өнгөрч байгаа автомашинуудад ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж, иргэдэд санамж сэрэмжлүүлэг хүргэн ажиллаж байна.

scroll to top