Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа

FB_IMG_1621528999746.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргын 2021 онд баталсан”Ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх, эрсдлийг бууруулах нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж”-ийн хүрээнд хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн “Яаралтай цуглар” дохиогоор түргэн авч шуурхай албаны автомашин, техник хэрэгсэлтэйгээр хээрийн гаралтын ажиллагаа зохион байгууллаа.

scroll to top