Урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна

FB_IMG_1608553589310-2.jpg

“Монгол Улсын Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн дагуу 2020 оны 12 дугаар сарын 01-нээс ААНБ, айл өрхүүдийн хэрэглэсэн цахилгааны тарифыг тэглэхтэй холбогдуулан цахилгааны хэт их ачаалал үүсч байгаа тул болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлаар дүүргийн 1, 2 дугаар хороодын Засаг даргын ажлын албадын алба хаагчидтай хамтран шуурхай албаны Hyundai Counti 15-36 УБИ автобустай 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр дүүргийн 1 дүгээр хорооны Үнэгтэй, Алтгана, Хангамж, 2 дугаар хорооны Хөдөө, Нуур, Бор-үзүүр, Цайдам, Замчин гэр хорооллын 368 айл өрхүүдэд чанга яригчаар сэрэмжлүүлэг яриа таниулга, заавар зөвлөмжийг 2 удаа хүргэж, үйл ажиллагааны явцын талаар дүүргийн хэвлэл мэдээллийн цахим хуудсаар олон нийтэд түгээн ажиллалаа.

scroll to top