Хот хоорондын зорчигч, тээвэрлэлтийг зохион байгуулах түр журам

FB_IMG_1608086364581.jpg

МУ-н Шадар сайдын 2020.12.14-ний өдрийн №156 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хот хоорондын зорчигч, тээвэрлэлтийг зохион байгуулах түр журам”.

scroll to top