QR код нэвтрүүллээ

130739977_838201586999460_9142722550166370245_n.jpg

“Ковид-19” цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хавьтлын талаарх шуурхай мэдээлэл өгөх www.qr.ulaanbaatar.mn цахим системийн ашиглалтын хүрээнд Онцгой байдлын хэлтэс нь QR кодыг нэвтрүүлээд байна.

Алба хаагчид болон иргэд зорчиж буй хөдөлгөөнөө тэмдэглэснээр халдварын эрсдэл тохиолдоход шуурхай мэдэгдэл хүлээн авч, шинжилгээнд хамрагдан, халдварын тархалтыг бууруулах ач холбогдолтой бөгөөд таны хувийн мэдээлэл уг системд бүртгэгдэхгүй юм.

scroll to top