ЭРСДЭЛ ӨНДӨРТЭЙ ЦЭГТ АЖИЛЛАЖ БУЙ АЛБА ХААГЧДАД КОРОНАВИРУСЫН ӨРТӨХ БАЙДЛЫН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЖ БАЙНА.

128785311_222257882629738_74229047262597750_n.jpg

Коронавируст халдвар хүн амын дунд тархах эрсдэлийн түвшин нэмэгдсэнтэй холбогдуулан Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 34 дүгээр хурлын тэмдэглэл, Шадар сайдын 2017 оны А/08 дугаар тушаалын дагуу дүүргийн түвшинд коронавируст халдварын эрсдэлийн үнэлгээг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн шуурхай штаб, замын цагдаагийн хяналтын цэг, хөдөлгөөнт эргүүлүүдэд үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдаас Ковид-19 цар тахлын өртөх байдлын түргэвчилсэн үнэлгээний асуумжаар үнэлгээг хийж, гарсан үр дүнд үндэслэн эрсдэлийг бууруулах зөвлөмж боловсруулж Онцгой комисст танилцуулахаар ажиллаж байна.

scroll to top