ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

122098239_685031378775087_9216854107738351942_n.jpg

Дүүргийн Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн ээлжит хурлыг  2020 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа. Хурлаар 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнаж, дүн шинжилгээ хийх, нийтийн зориулалтын орон сууцны барилгыг паспортжуулах, 1 дүгээр хороонд гамшгийн үед түр хорогдох байр сонгож ашиглах, 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах санал авах зэрэг асуудлыг  хэлэлцэн шийдвэрлэж ажиллалаа.

scroll to top