FB_IMG_1631361001636.jpg

Алба хаагчид амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах мэдлэг ур чадвараа дээшлүүллээ

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2021 оны бие бүрэлдэхүүнд сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор Аврах анги, дүүргүүдийн Онцгой…

240545521_360838455537996_1588012004496749694_n.jpg

ДҮРМҮҮДЭЭР ҮЗҮҮЛЭН САМБАР ХИЙЛЭЭ.

Онцгой байдлын хэлтсийн томилгоот бие бүрэлдэхүүний өдөр тутмын үйл ажиллагаа болох гамшгаас хамгаалах сургалт дадлага, улмаар гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх…

FB_IMG_1621528999746.jpg

Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Тэргүүн дэд даргын 2021 онд баталсан”Ой хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх, эрсдлийг…

FB_IMG_1616593147813.jpg

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЯРИА ТАНИУЛГА, УХУУЛГА СУРТАЛЧИЛГАА ХИЙЛЭЭ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 67 ДУГААР ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН “ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН АЮУЛААС УРДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТАНИУЛАХ ӨДӨР”-ИЙГ СУРТАЛЧЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД…