FB_IMG_1631361001636.jpg

Алба хаагчид амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах мэдлэг ур чадвараа дээшлүүллээ

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2021 оны бие бүрэлдэхүүнд сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор Аврах анги, дүүргүүдийн Онцгой…

FB_IMG_1625118249720.jpg

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НУТАГ ОРОНД БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АВТОЗАМЫН “ИХ ХАРГУЙН ЗАМ” ХХК, БАРИЛГЫН “МӨНХИЙН ҮРГЭЛЖЛЭЛ” ХХК-НЫ НИЙТ 48 АЖИЛЧИНД…